P-MFAA

P-MFAA

Adapter Es NPT 3/4" FM

P-MFAA-12N-S6
Werkstoff: Edelstahl

Adapter Es NPT 3/4" - RT 3/4" FM

P-MFAA-12RN-S6
Werkstoff: Edelstahl

Adapter Es NPT 1" FM

P-MFAA-16N-S6
Werkstoff: Edelstahl

Adapter Es NPT 1" - RT 1" FM

P-MFAA-16RN-S6
Werkstoff: Edelstahl

Adapter Es RT 1 1/2" FM

P-MFAA-20R-S6

Adapter Es G 1/8" FM

P-MFAA-2G-S6

Adapter Es NPT 1/8" FM

P-MFAA-2N-S6
Werkstoff: Edelstahl

Adapter Es NPT 1/8" - RT 1/8" FM

P-MFAA-2RN-S6
Werkstoff: Edelstahl

Adapter Es G 1/4" FM

P-MFAA-4G-S6

Adapter Es NPT 1/4" FM

P-MFAA-4N-S6
Werkstoff: Edelstahl
Anschlüsse NPT 1/4" female/male

Adapter Es NPT 1/4" - RT 1/4" FM

P-MFAA-4RN-S6
Werkstoff: Edelstahl

Adapter Es G 3/8" FM

P-MFAA-6G-S6

Adapter Ms NPT 3/8" FM

P-MFAA-6N-BS
Werkstoff: Messing

Adapter Es NPT 3/8" FM

P-MFAA-6N-S6
Werkstoff: Edelstahl

Adapter Es NPT 3/8" - RT 3/8" FM

P-MFAA-6RN-S6
Werkstoff: Edelstahl

Adapter Es NPT 1/2" FM

P-MFAA-8N-S6
Werkstoff: Edelstahl

Adapter Es NPT 1/2" - RT 1/2" (M/F)

P-MFAA-8NR-S6
Werkstoff: Edelstahl

Adapter Es NPT 1/2" - RT 1/2" FM

P-MFAA-8RN-S6
Werkstoff: Edelstahl