P-SHC

P-SHC

Sechskantnippel Es NPT 3/4" F

P-SHC-12N-S6
Werkstoff: Edelstahl

Sechskantnippel Es BSPT 3/4" F

P-SHC-12R-S6
Werkstoff: Edelstahl

Sechskantnippel Es NPT 1" F

P-SHC-16N-S6
Werkstoff: Edelstahl

Sechskantnippel Es NPT 1/8" F

P-SHC-2N-S6
Werkstoff: Edelstahl

Sechskantnippel Es NPT 1/4" F

P-SHC-4N-S6
Werkstoff: Edelstahl

Sechskantnippel Es NPT 3/8" F

P-SHC-6N-S6
Werkstoff: Edelstahl

Sechskantnippel Es NPT 1/2" F

P-SHC-8N-S6
Werkstoff: Edelstahl

Sechskantnippel Es R 1/2" F

P-SHC-8R-S6
Werkstoff: Edelstahl